Členství v klubu

Přihláška ke stažení ZDE

Evidenční list ke stažení ZDE

 

Členství v ČKNO v roce 2012

1.   Členský poplatek ČKNO na rok 2012 pro řádného člena z ČR je 500,00 Kč, ostatní Evropa /včetně SR/ 900,00 Kč a zámoří 1 300,00 Kč.
Rodinní příslušníci platí vždy pouze 100,00 Kč.
2.   Členský poplatek /stávající člen/ je nutné uhradit do 31.10.2011. Pozdním zasláním čl. příspěvku riskujete nedodání členského zpravodaje!
Nový člen se může nahlásit kdykoliv v průběhu roku.
Členství se hradí vždy na kalendářní rok.
3.   Do přiložené složenky vyplňte čitelně hůlkovým písmem svoji úplnou adresu včetně PSČ.
Největší pozornost však věnujte správnému vyplnění Vašeho rodného čísla do kolonky VS. Bez RČ nelze platbu identifikovat !!

4.   Přestane-li Vám docházet počátkem roku 2012 /v březnu/ členský zpravodaj, neprodleně zašlete fotokopii dokladu o zaplacení členského poplatku na níže uvedenou adresu, nebo e-mail agi.max@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Nemá smysl obracet se na redakci či jinam, ale výhradně na kontaktní adresu či e-mail!!
5.   Veškeré změny týkající se členství / adresy, příjmení atd. / hlaste opět na níže uvedenou adresu / ČKNO PP B-2, 530 01 Pardubice 1 / či e-mail agi.max@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
6.   Nový člen ČKNO musí současně s členským příspěvkem zaslat vyplněnou přihlášku, a evidenční list člena ,které na vyžádání obdrží na níže uvedené adrese.
Nebo jsou k dispozici na www.ceskyklub-no.cz
Evidenční list i přihlášku lze podepsanou zaslat jako přílohu e-mailu.
7.   Poslední díl složenky si pečlivě uschovejte, plní funkci členské legitimace.

Ještě jednou upozorňujeme, složenky se skládají pouze ze dvou dílů a nám pošta žádný díl nepředává. My jako příjemce obdržíme pouze platbu a údaj ve tvaru částka a VS v našem případě RČ. Z tohoto údaje nelze zjistit jméno ani adresu plátce. Je tedy velmi důležité, aby RČ bylo vyplněno velmi čitelně, nejlépe černou nebo tmavě modrou tužkou. Zmenšíte tím riziko chyby na minimum.

Budete-li se držet uvedených rad, mělo by být Vaše členství v ČKNO a doručování časopisu bez problémů.

Kontaktní adresa:

ČKNO
PP B - 2
530 01 Pardubice 1
agi.max@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript