Předsednictvo pobočky Praha

         
Předseda Vladimír Novotný, PhDr. 
    
Županovická 895/4, 182 00 Praha 8 novovl8@gmail.com
 
603899955
Místopředseda
KPCH
       
Jednatel Ivana Mezteková, Bc. Františka Šimáčka 1068/1, 148 00 Praha 4 ivaname@seznam.cz 602202562
Výcvikářka Jana Světlíková  

Ořešská 738, 155 00 Praha 5

jsvetlikova@csob.cz   603780149
Pokladník Erika Fabingerová Pod Lipami 2507/53, Praha 3 erika.fabingerova@xammi.cz 720020790
Revizor Ilona Dufková Vratislavská 393/12, 181 00 Praha 8 ildufkova@seznam.cz 732610205
 

Člen    
 
Vladimír Nedvěd Debrno 31, 278 01  Kralupy nad Vltavou
nedvedvladimir@seznam.cz
602387870

Člen

 
Jan Besperát, Ing.   K Břečkám 108, 143 00 Praha 4,
janbesperat@gmail.com
 602373678