Zasedání výboru krajské pobočky klubu NO Praha

06.03.2019 16:30

Zasedání výboru krajské pobočky klubu NO Praha se uskuteční dne 6. 3. 2019 od 16:30 hod. v klubovně ZKO Stromovka.

 

Program:

Kontrola usnesení.

Informace z předsednictva SČKNO  

Stav účtu pobočky 

Podpisové právo k účtu  

Právní subjektivita pobočky Praha 

Zajištění akcí 2019

Příprava konference pobočky SČKNO Praha 

Různé

Zápis ke stažení ZDE

Příloha k zápisu ke stažení ZDE